Eurosfera, Belgrade

Мисије Еуросфере

Мисија “Еуросфере” је давање доприноса модернизацији јавног сектора Србије, развоју тржишне привреде и унапређењу економских односа са иностранством путем организовања активности у области образовања, консалтинга и издаваштва.

Еуросфера са успехом послује на територији Србије, а део пословних планова остварује у иностранству.

Сектор за образовање

Еуросфера организује семинаре, конференције, јавне дебате и друге скупове.

Сектор за консалтинг

Еуросфера пружа висококвалитне услуге у области саветовања за стратегијски менаџмент у приватном и јавном сектору.

Пружа подршку клијентима у региону у свим областима да дефинишу најбоље прилике за бизнис, да се суоче са највећим изазовима у послу и да реформишу свој бизнис. Консултанти из “Еуросфере” могу вам помоћи да боље планирате и организујете ваше пословање, посебно када је реч о формулисању стратегије и стварању правно-економског оквира за пословање и одговарајућих врста правне помоћи. Консултанти „Еуросфере“ тесно раде са клијентима у циљу побољшања резултата и стварања конкурентне предности.

Related posts

Проф. Димитријевић, један од уредника Зборника конференције о ЗУП-у: Позив за доставу апстраката

Eurosfera

Еуросфера одржала конференцију уз подршку Групе за Србију Британског парламента

Eurosfera

Одржана конференција уз подршку Народне скупштине о реформи јавне управе

Eurosfera

Оставите коментар