Eurosfera, Belgrade

Проф. др Миловановић: Сагледати и позитивне и негативне последице примене ЗУП-а

Закон о општем управном поступку је извршио низ унапређења у односу на претходни истоимени закон. Најпре, он је усклађен са начелима Европског управног простора. Такође, знатно је повећана правна сигурност (нпр. изричитим увођењем начела предвидивости, прецизним дефинисањем тренутка покретања, односно окончања поступка и сл.). Значајно је проширен појам управне ствари у складу са европским тенденцијама, чиме је регулисано поступање или пружена правна заштита у вези са свим активностима управе. Увођењем обавезе органа управе да по службеној дужности прибављају и обрађују податке из службених евиденција знатно је повећана делотворност и економичност поступка нарочито за странке, што се посебно показало током пандемије.

За потпуно сагледавање позитивних и негативних последица ЗУПа, неопходно је усвојити Методологију за праћење примене ЗУПа, која је сачињена још пре неколико година у оквиру пројекта ГИЗ-а у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу.

Такође, приоритет у наредном периоду је усклађивање Закона о управним споровима са ЗУП-ом, како би ови нераскидиво повезани закони били засновани на истом моделу и решењима и како би се странкама ЗУСом пружио исти ниво заштите.

Проф. др Добросав Миловановић

Правни факултет Универзитета у Београду

Related posts

Никола Китаровић, Управни суд, о ћутању управе

Eurosfera

Тања Мишчевић: Реформа управног поступка значајна за јавну управу

Eurosfera

Modernizacija javne uprave uslov za evropske integracije

Eurosfera

Оставите коментар