Eurosfera, Belgrade Housing

Kонференцијa o ЗУП-у у Привредној комори Србије, петак, 13. октобар 2023.

У припреми је међународна конференција „Анализа Закона о општем управном поступку у функцији привреде и грађана“, коју организује консултантска кућа „Еуросфера“, из Београда.

Конференција ће се одржати у великој сали Привредне коморе Србије, у Београду, ул. Ресавска 15, у петак, 13. октобра 2023. године, са почетком у 09,30 сати, а у раду скупа ће моћи да се учествује и преко зум апликације.

Учесници у програму и полазници не плаћају котизацију, имајући у виду став консултантске куће „“Еуросфера“ и једног броја друштвено одговорних организација, да је анализа и даље унапређење ЗУП-а питање од великог заједничког интереса.

Конференција пружа могућност да сваки од пријављених учесника у програму, из сопственог методолошког угла, понуди анализу ЗУП-а, износећи на аргументован начин целисходне коментаре појединих аспеката законског текста. Пожељни исход анализе је:

1) утемељен закључак да су се поједине одредбе показале као делотворне, или

2) предлог измене или допуне одговарајућег дела законског текста заснован на релевантним научно-стручним увидима.

Поводом Конференције ће се објавити тематски зборник са радовима који буду прошли стручну рецензију. Уредници зборника су др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу, Радослав Вујовић, помоћник министра у Министарству за државну управу и локалну самоуправу РС и Вера Маринковић, судија Управног суда Србије (to be confirmed). Тематски зборник ће бити категорисан М 12, а објављени радови у њему М 14 (5 бодова), у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата.

Радови могу бити у оквирима једне од задатих тема конференције:

  • Управни поступак: управно поступање; основна правила поступка; првостепени поступак; решење и закључак; правна средства;
  • Управни поступак: посебни случајеви уклањања и мењања решења; извршење и казнене одредбе; спровођење закона; прелазне и завршне одредбе, и
  • Анализа ефеката ЗУП-а пред Управним судом.

Упутство за израду рада се може преузети путем линка:

Konferencija Analiza ZUPa. Uputstvo za izradu rada

Радови се достављају у утврђеним роковима, како би након рецензије били објављени у тематском зборнику. За све додатне информације можете се обратити на тел. 011 234 60 71 и имејл seminar@eurosfera.org

Рок за доставу предлога наслова рада и апстракта: најкасније до 15. септембра 2023. године.

Рок за доставу радне верзије рада на енглеском: најкасније до 15. новембра 2023. године.

На сајту ће бити постављан радни програм конференције и формулар за пријаву учешћа полазника.

Радујемо се Вашој пријави за учешће у својству а) аутора или б) полазника. Срдачан поздрав,

Организациони одбор конференције

 

Related posts

Повереница Бранкица Јанковић: ЗУП би требало да буде по мери сваког грађанина уз уважавање свих различитости

Eurosfera

Проф. др Милетић, НАЈУ: Прописе ускладити са духом времена

Eurosfera

Проф. др Миловановић: Сагледати и позитивне и негативне последице примене ЗУП-а

Eurosfera

Оставите коментар