https:
Eurosfera, Belgrade

Проф. Димитријевић, један од уредника Зборника конференције о ЗУП-у: Позив за доставу апстраката

У сусрет предстојећој конференцији, др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу, нагласио је да је „анализа прописа важан алат за процену његових ефеката и да њене резултате затим могу користити надлежни органи – доносиоци одлука зарад приближавања важном стратегијском циљу: “успостављању модерне, уређене, ефикасне и делотворне државе”, у складу са европским начелима. Стога је предстојећа конференција добра прилика да се похвале добра решења и укаже на места где је потребно учинити ,фино подешавање,. Посебну пажњу учесника конференције привлачи разматрање нових института у склопу управних активности и у том смислу је позив за доставу радова отворен свим делатницима, како онима из теорије, тако и онима из праксе. Конференција је и прилика да се сагледа докле се стигло и шта је преостало да се уради, када је реч о усклађивању посебних закона са ЗУП-ом. Ваљало би понудити и одговоре на питање у којим областима је потребно даље оспособљавање управних службеника за примену ЗУП-а“.

Проф. др Предраг Димитријевић биће и један од уредника Зборника радова предстојеће конференције „Анализа Закона о општем управном поступку у функцији привреде и грађана“. Рођен је 1959. године у Нишу; Дипломирао је на Правном факултету у Нишу школске 1982/83 године; Магистарску тезу под називом “Управни акти и савремена технологија”, одбранио је на Правном факултету у Београду 1991. године. Докторску дисертацију на тему “Одговорност управе за нечињење (са посебним освртом на „ћутање управе“)“ одбранио је на Правном факултету у Београду, 1996. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1986. године. За доцента за ужу јавно-правну научну област на Правном факултету у Нишу, др Предраг Димитријевић изабран је1996. године.

Др Предраг Димитријевић изводи наставу из Управног права, Науке о управљању са правном информатиком, Прекршајног права и Права локалне самоуправе. Према наставном плану усвојеном 2008. године, изводиће наставу на основним студијама права из предмета Управно право, Наука о управљању са правном информатиком, Еколошко право, Право локалне самоуправе и Медијско право, а на дипломским студијама права из предмета Прекршајно право и Право локалне самоуправе.
У својој професионалној каријери, др Предраг Димитријевић објавио је 10 уџбеника, 5 монографија, 46 чланака. Учествовао је и учествује на девет пројеката, као и више усавршавања у земљи и иностранству.

Више из биографије на страници: http://prafak.ni.ac.rs/nastava/index.php?option=com_content&view=article&id=14&prof=predrag-dimitrijevic

Related posts

Modernizacija javne uprave uslov za evropske integracije

Eurosfera

Проф. Лилић: Да ли је ЗУП-у потребан „генерални сервис“?

Eurosfera

Мисије Еуросфере

Eurosfera

Оставите коментар