Проф. др Михајло Рабреновић
Проф. др Михајло Рабреновић, оснивач Еуросфере

Др Михајло Рабреновић бави се питањима стратегијског менаџмента у јавном и приватном сектору, у теорији и у пракси.

Дипломирао је са просечном оценом 9,74 на привредно – правном смеру Правног факултета Универзитета у Београду. Магистрирао je на смеру за науку о управљању и управне науке на Правном факултету Универзитета у Београду, са радом «Стратешки менаџмент у јавним предузећима».

Академске 1996/97. обавио je последипломску једногодишњу специјализацију на Лондонској школи економије и политичких наука, на Катедри за менаџмент, са радом  «Релевантност нових менаџмент доктрина за јавни сектор Србије и Црне Горе».

У склопу научног усавршавања користио је стипендије Министарства спољних послова Велике Британије (Чивнинг програм), USAID, Министарства просвете Руске Федерације, као и стипендију јапанске фондације Сасакава – за последипломско усавршавање у области стратегијског менаџмента. Као добитник посебне награде Фондације Сасакава објавио је у Јапану коауторску монографију „Менаџмент у југословенским банкама у периоду транзиције“.

На Правном факултету Универзитета у Београду приводи крају своју другу докторску дисертацију, на тему „Управни поступак на прекретници: правна природа управних активности“.

Одбранио je 29. новембра 2010. године докторску дисертацију, на тему „Значај стратегијског менаџмента у јавном сектору“, на Факултету за пословне студије у Београду.

Аутор је монографије Стратегијски менаџмент у јавном сектору (ЈП „Гласник“). Научна истраживања из области стратегијског менаџмента објавио је у многобројним високорангираним домаћим и међународним часописима, а четири истраживања из области менаџмента у здравству су публикована у изузетно угледном International Journal for Quality in Health Care, у издању Oxford University Press-а.

У склопу истраживања о јавном сектору, 2023. године објавио је монографију Утицај стратегијског менаџмента на микроекономску реформу система здравствене заштите.

У Привредној комори Србије је био запослен од 1. јануара 1993. године до 1. новембра 2006. године, на различитим пословима, између осталог, обављао је послове шефа кабинета, као и саветника за Велику Британију, Ирску, Канаду и САД.

На више факултета изводи наставу у звању редовног професора (ужа област: Менаџмент; Менаџмент јавног сектора; Корпоративно управљање; Стратегијски менаџмент. У области високог образовања има искуство на пословима заменика ректора и проректора за међународну сарадњу.

У склопу београдске консултантске куће „Еуросфера“ (www.eurosfera.org) организује јавне дебате и конференције посвећене унапређењу менаџмента јавног сектора и унапређењу економских односа са иностранством. Рабреновић је у два мандата обављао дужност председника Надзорног одбора Удружења за јавну управу Србије и генералног секретара Удружења. Оснивач је, а у два мандата и први председник, Клуба за пословне и дипломатске везе наше земље и Велике Британије – Чивнинг друштва, као и главни уредник „Чивнинг магазина“. У два мандата обављао је послове председника водећег академског културно-уметничког друштва „Лола“, промовишући културу Србије на 70 турнеја у свету и бројним концертима.

Током основних студија биран је на дужност студента-продекана на Правном факултету Универзитета у Београду и на дужност члана Скупштине Универзитета у Београду.

На конверзацијском нивоу се служи енглеским и руским језиком. Завршио је нижу музичку школу –одсек за гитару.