Eurosfera, Belgrade

Повереница Бранкица Јанковић: ЗУП би требало да буде по мери сваког грађанина уз уважавање свих различитости

Предстојећа међународна конференција „Анализа ЗУП-а у функцији привреде и грађана“, представља добру прилику да се размене мишљења и искуства на пољу примене Закона о општем управном поступку. Имајући у виду надлежност Повереника за заштиту равноправности, која се поред заштите од свих облика дискриминације, односи и на унапређење равноправности, сматрамо важним да се примена овог закона, који је пре неколико година унео бројне новине и правне институте у правни систем наше земље у циљу унапређења рада и модернизације државне управе, анализира и са аспекта остваривања начела једнакости. С обзиром на утицај овог прописа на остваривање права и услуга из области социјалне, здравствене заштите, образовања, рада и запошљавања и других важних области друштвеног живота важно је сагледати да ли су прописане процедуре довољно јасне, приступачне, економичне и прилагођене свим грађанима и грађанкама, а нарочито маргинализованим друштвеним групама које су у већем ризику од дискриминације.
Не треба заборавити да је овај закон створио претпоставке за унапређење рада јавне управе увођењем нових технологија у рад органа и организација и промену начина њихове међусобне комуникације, као и комуникације са странкама, због чега је такође неопходно сагледати у којој мери и на који начин се увођење ових технологија одразило на остваривање права свих, а нарочито старијих грађана, особа са инвалидитетом, деце, припадника националних мањина и других група. Верујем да ће ова међународна конференција допринети да се у циљу унапређења прописа и процедура изврши процена ризика и утицаја прописа на остваривање права, обавеза и на закону заснованих интереса ових лица, односно група. Јавна управа је делотворна и ефикасна само уколико је креирана по мери сваког грађанина уз уважавање свих различитости.
Бранкица Јанковић,
Повереница за заштиту равноправности

Related posts

Др Владимир Орлић: Народна скупштина подржава расправу о ефектима ЗУП-а

Eurosfera

Др Катја Штембергер Бризани, Универзитет у Љубљани

Eurosfera

Како до јавне управе по мери грађана? Радио Београд 1 – „У средишту пажње“

Eurosfera

Оставите коментар