Eurosfera, Belgrade

Никола Тарбук, СКГО: Анализа ЗУП-а – важна за јавну управу

Имајући у виду да су грађани највише усмерени на локалне управе и да се на нивоу локалне самоуправе спроводе бројни управни поступци, СКГО подржава идеју анализе досадашње примене ЗУПа и веома важних бенефита које је донео. 

СКГО се залаже да се полазећи од добрих пракси и традиција управног поступања у Србији, интензивно настави даље усклађивање рада локалне администрације и управног поступања са принципима европског управног простора и савременим тенденцијама у управном праву, посебно у смислу примене електронске управе и дигиталних технологија или поједностављења и обједињавања управних поступака за грађане и привреду.

СКГО ће целом процесу допринети својим, али и искуством локалних службеника који непосредно спроводе управне поступке, што би требало да пружи допринос даљим реформама у овој области.

Related posts

Никола Китаровић, Управни суд, о ћутању управе

Eurosfera

Доц. Торбица о неусаглашености ЗУП-а и прописа о катастру

Eurosfera

Еуросфера одржала конференцију о британско-српским односима

Eurosfera

Оставите коментар