Eurosfera, Belgrade

Проф. др Зоран Лончар: Треба ли нам нови ЗУП?

Др Зоран Лончар, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду и ранији министар за државну управу и локалну самоуправу, у изјави за Еуросфера портал је нагласио:

„Закон о општем управном поступку из 2016. године je донео низ новина од којих се очекивало, сасвим природно, да ће  унапредити квалитет вођења управних поступака, а посебно да ће значајно побољшати правни положај странака. Међу најважније новине,  поред појединих европских стандарда везаних за рад управе,  попут принципа сразмерности, легитимних очекивања, доследности и обавештавања јавности, као и института јединственог управног  места (points of single contact), гарантног  акта,  свакако спадају и нови однос општег и посебних управних поступака,  начин покретања поступка по службеној дужности, појам овлашћеног службеног лица, правила о обавештавању  странке и достављању писмена, просторном ограничењу надлежности,  као и измене које су извршене у систему правних средстава, поступку извршења управних аката итд.

Након седам година од почетка  примене новог Закона са пуно основа се може рећи да  значајан број новина није испунио очекивања, а разлози за то су различите природе. Стога би се приликом предстојеће законодавне реформе управног поступка о њима морало повести рачуна,  а посебно да буду  ваљано правно уређени  како би  могли успешно да се примене  у управној пракси.“

Биографија са одабраним радовима за преузимање:

Related posts

Проф. др Паола Савона: Сложена реформа захтева дугу припрему

Eurosfera

Učešće putem Zuma (sa prevodom na engleski i sa engleskog). Parametri

Eurosfera

Еуросфера одржала конференцију о британско-српским односима

Eurosfera

Оставите коментар