Eurosfera, Belgrade

Радослав Вујовић, помоћник министра, о анализи ЗУП-а

У сусрет предстојећој конференцији, господин Радослав Вујовић, помоћник министра државне упрае и локалне самоуправе, поручио је да је „полазна основа за конференцију став Министарства државне управе и локалне самоуправе, да је Закон о општем управном поступку снажан механизам дуго очекиване спроводиве политике трансформације јавне управе у сервис грађана и привреде, јер је кључан за остваривање владавине права али и за обезбеђивање ефикаснијих и квалитетних услуга према грађанима и истовремено важан за допринос унапређења правне сигурности и побољшања привредног амбијента”.

Господин Радослав Вујовић, који је један од коуредника Зборника радова са предстојеће конференције, рођен је 1966. године. Дипломирао је, потом завршио мастер студије за пословно право на Правном факултету у Београду. Положио је државни стручни испит, док је стручно
усавршавање за државне службенике на положају стекао у Националној академији за јавну управу.
У Народној скупштини Републике Србије обављао је функцију заменика генералног секретара у периоду од 2012. до 2014. године, а након тога, до 2017. године, радио је на пословима саветника председника Народне скупштине.
Помоћник генералног секретара и руководилац Сектора за законодавство Народне скупштине био је у периоду од 2017. до 2022. године.
На положај в.д. помоћника министра државне управе и локалне самоуправе, руководиоца Сектора за добру управу, постављен је у децембру 2022. године.

У досадашњем раду активно је учествовао у изградњи правног система и унапређењу законодавног процеса у Републици Србији, европских интеграција, као и права и процедура Европске уније.
Свој допринос дао је у областима у вези са организацијом и радом служби парламента, парламентарног надзора, односа парламента и независних државних органа, стратешког планирања, развоја људских ресурса, интерне комуникације и односа са јавношћу.
Сарађивао је са Међународном организацијом за безбедност и сарадњу (ОЕБС) у реализацији и имплементацији пројекта епарламент у Народној скупштини Републике Србије, Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД) на Пројекту реформе правосуђа и одговорне власти (ЈРГА) кроз јачање капацитета независних агенција и организација цивилног друштва у
промовисању отворене, одговорне и ефикасне власти, као и Пројекту за боље услове пословања (БЕП) кроз јачање улоге парламента у доношењу одлука о буџету и економској политици.
Учествовао је на бројним конференцијама из области радног законодавства и аутор је публикације „Водич кроз права из радног односа“ у издању Асоцијације незапослених Србије. Објавио је више
стручних текстова.
Члан је Извршног комитета Организационог одбора 141. скупштине Интерпарламентарне уније.

Related posts

Modernizacija javne uprave uslov za evropske integracije

Eurosfera

Тања Мишчевић: Реформа управног поступка значајна за јавну управу

Eurosfera

Доц. Торбица о неусаглашености ЗУП-а и прописа о катастру

Eurosfera

Оставите коментар