Eurosfera, Belgrade

Проф. др Павловска-Данева: ЗОУП у Македонији није донет ни лако ни брзо

У сусрет конференцији, проф. др Ана Павловска-Данева, са Правног факултета Iustinianus Primus Универзитета у Скопју „Св. Ћирило и Методије“, дала је ширу изјаву за Еуросфера портал:

„Доношење Закона о општем управном поступку 2015те године у Македонији није ишло лако и брзо, одатле није се могла очекивати ни његова лака и брза имплементација, посебно имајући у виду да је за успех овог процеса потребна и трансформација саме управе. То је значило промену њене улоге у друштву, нови начин не само рада јавних службеника, него и начин њиховог избора, утврђивање одговорности и увођење политике јачања личног и професионалног интегритета службеника. Другим речима, увођење нових правила управног поступања који би обезбедили већу заштиту права и интереса грађана и бизнис заједнице предпоставља функционисање комплексног система који не може бити ефикасан уколико сваки његов део не буде одговарајуће третиран и надграђиван.

Македонски ЗОУП је доживео своју видљивост и резултате његових нових института тек после доношења (2019) и ступања на снагу (2020) новог Закона о управним споровима. ЗУС је у свој садржај преузео део основних начела ЗОУПа, тако да је нови начин поступања и опхођења с грађанима постао обавезан не само за органе јавне управе, него и за управне судове. Једноставно, управни спор је постао надградња управног поступка, па кад органи јавне управе поступају супротно одредбама ЗОУПа, управни судови чак и када нису склони директној примени ових одредби, морају неизбежно применити ЗУС који одређује њихову надлежност, а истовремено представља логичан след ЗОУПа што није био случај са претходним ЗУСом од 2006те године који у значајним делом није био усаглашен са новим правилима управног поступка.
Наравно, и данас се могу наћи одређене одредбе ЗОУПа којима треба извесно прилагођавање реалном стању функционисања службеничког система, међутим важно је да су све македонске власти од 2015те до данас схватили да се нови концепт управе као сервис грађана уведен ЗОУПом не сме напустити, да се не треба размишљати враћању натраг ка ранијој улози управе искључиво као носиоца ауторитавних овлашћења, него надграђивати усвојени концепт управе као провајдера јавних услуга грађанима и привредној заједници“.

Related posts

Kонференцијa o ЗУП-у у Привредној комори Србије, петак, 13. октобар 2023.

Eurosfera

Проф. др Паола Савона: Сложена реформа захтева дугу припрему

Eurosfera

Еуросфера одржала конференцију о британско-српским односима

Eurosfera

Оставите коментар