Eurosfera, Belgrade

Доц. Торбица о неусаглашености ЗУП-а и прописа о катастру

Доц. др Милица Торбица, виши саветник у Републичком геодетском заводу, на предстојећој Еуросфера конференцији ће говорити на тему. „Неусаглашеност Закона о општем управном поступку и закона којим се уређује посебан управни поступак који се води пред катастром“. Тим поводом, доц. Торбица је изјавила за Еуросфера портал:

„Законом о општем управном поступку (ЗУП-ом) је прописана могућност уређивања појединих питања управног поступка, уколико је то неопходно, посебним законима, уз поштовање одређених услова. Процену усаглашености посебних закона и ЗУП-а врши, од стране Владе Републике Србије основано, Координационо тело. У односу на закон којим је уређен посебан управни поступак који се води пред катастром, донетим две године након ступања на правну снагу ЗУП-а, за очекивати је да је испунио прописане услове. Међутим, и поред тога што се ради о посебном поступку у којем орган одлуку доноси непосредним одлучивањем, што свакако умањује могућност неусаглашености са ЗУП-ом, она ипак постоји и то: у другачијој интерпретацији и прописивању начела законитости, затим несагласности одредаба које се односе на време важења посебног закона и прописивање ретроактивног дејства посебног закона за поједине случајеве. Поред тога, усаглашеност посебних закона са ЗУП-ом се може ценити и кроз његову примену од стране органа управе, па би било упутно самим ЗУП-ом прописати ингеренцију министарства надлежног за послове државне управе као и управне инспекције за вршење надзора над спровођењем закона о посебним поступцима. Тим пре што законом којим је уређен посебан поступак уписа пред катастром није предвиђен ни један вид контроле нити надзора над његовим спровођењем. 

Related posts

Проф. др Паола Савона: Сложена реформа захтева дугу припрему

Eurosfera

Део литературе за конференцију „Анализа ЗУП-а…“

Eurosfera

Проф. Димитријевић, један од уредника Зборника конференције о ЗУП-у: Позив за доставу апстраката

Eurosfera

Оставите коментар