Eurosfera, Belgrade

Никола Китаровић, Управни суд, о ћутању управе

У практичном раду, како у органима јавне управе и Заштитника грађана тако и у судском решавању, али и у стручној литератури, у новијем периоду је актуализована тема ћутања управе.

Овај изузетак од примене начела законитости представља посебан облик пропуштања рада управе и стога пажњу јавности привлаче правна средства која стоје на располагању. О правно-организационом устројству које странкама стоји на располагању и о његовој делотворности на предстојећој конференцији ће говорити Никола Китаровић, судија Управног суда, који је за Еуросфера портал изјавио:

„ЋУТАЊЕ УПРАВЕ представља недоношење решења по захтеву односно жалби странке. По правилу, такво поступање се изједначава са неповољним решењем по странку. Стога се жалбом односно тужбом због ћутања управе напада незаконита пасивност органа у виду прекорачења рокова за решавање конкретне управне ствари (повреда права на суђење у разумном року)“.

Related posts

Део литературе за конференцију „Анализа ЗУП-а…“

Eurosfera

Радослав Вујовић, помоћник министра, о анализи ЗУП-а

Eurosfera

Др Владимир Орлић: Народна скупштина подржава расправу о ефектима ЗУП-а

Eurosfera

Оставите коментар