Eurosfera, Belgrade

Проф. др Милетић, НАЈУ: Прописе ускладити са духом времена

Реформе јавне управе су врло динамичне и подстакнуте технолошким иновацијама које мењају како амбијент деловања државних службеника, тако и свест о обавезама које из нове улоге јавне управе произилазе. Све то налаже да се прописи ускладе са духом времена, како би се унапредила ефикасност и квалитет служби јавне управе.

У том смислу Национална академија за јавну управу, у складу са својом мисијом, даје снажан допринос прилогађавању променама које су у току.
Због свега наведеног сматрамо да је предстојећа конференција веома важна јер омогућава да се сагледају изазови са којима се држава Србија среће везано за управни поступак.
Проф. др Дејан Милетић,
директор 
Национална академија за јавну управу

Related posts

Проф. Лилић: Да ли је ЗУП-у потребан „генерални сервис“?

Eurosfera

Радослав Вујовић, помоћник министра, о анализи ЗУП-а

Eurosfera

Modernizacija javne uprave uslov za evropske integracije

Eurosfera

Оставите коментар